Буряты

  • Use compact layout

Interactive tree of Галзут

несколько поколений
Сондоол
Болтирог
Харатай
Соосон
Боохой Баян
Доргошо
hаргада
Ихэн
Маха(Маhан)
Наажад
Нарин
Нурба
???Аригун
Жэнхэн
Дагаанхан
Хабагай
Эршэм
Онход
Дэлдэгэр
Хайтал
Сариг
Сабидар
Мандран
Адууша
Нохосой
Ухасай
Нохой Ураг
Хорьнойн Хатан
Шоно
Ользон
Бэлэйхэн
Гэлэйхэн
Галзут
Хоридой
Баргуджин-гоа
Шаралдай
Нагатай
Барга-Батор 904
Горлос (Харалос)
Мисар Улуг